Centos 7 Rdp Kurulumu(xrdp)

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

Xrdp kurulumuna geçelim;

yum -y install xrdp tigervnc-server

Kod çıktısı:
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: centos.excellmedia.net
* epel: del-mirrors.extreme-ix.org
* extras: centos.excellmedia.net
* updates: centos.excellmedia.net
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package tigervnc-server.x86_64 0:1.8.0-2.el7_4 will be installed
—> Package xrdp.x86_64 1:0.9.5-1.el7 will be installed
–> Processing Dependency: xorgxrdp for package: 1:xrdp-0.9.5-1.el7.x86_64
–> Running transaction check
—> Package xorgxrdp.x86_64 0:0.2.5-3.el7 will be installed
–> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=================================================================================================
Package Arch Version Repository Size
=================================================================================================
Installing:
tigervnc-server x86_64 1.8.0-2.el7_4 updates 213 k
xrdp x86_64 1:0.9.5-1.el7 epel 413 k
Installing for dependencies:
xorgxrdp x86_64 0.2.5-3.el7 epel 61 k

Transaction Summary
=================================================================================================
Install 2 Packages (+1 Dependent package)

Total download size: 688 k
Installed size: 2.7 M
Downloading packages:
warning: /var/cache/yum/x86_64/7/epel/packages/xrdp-0.9.5-1.el7.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 352c64e5: NOKEY
Public key for xrdp-0.9.5-1.el7.x86_64.rpm is not installed
(1/3): xrdp-0.9.5-1.el7.x86_64.rpm | 413 kB 00:00:01
(2/3): tigervnc-server-1.8.0-2.el7_4.x86_64.rpm | 213 kB 00:00:01
(3/3): xorgxrdp-0.2.5-3.el7.x86_64.rpm | 61 kB 00:00:01
————————————————————————————————-
Total 409 kB/s | 688 kB 00:00:01
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7
Importing GPG key 0x352C64E5:
Userid : “Fedora EPEL (7) “
Fingerprint: 91e9 7d7c 4a5e 96f1 7f3e 888f 6a2f aea2 352c 64e5
Package : epel-release-7-11.noarch (installed)
From : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Warning: RPMDB altered outside of yum.
Installing : xorgxrdp-0.2.5-3.el7.x86_64 1/3
Installing : 1:xrdp-0.9.5-1.el7.x86_64 2/3
Installing : tigervnc-server-1.8.0-2.el7_4.x86_64 3/3
Verifying : xorgxrdp-0.2.5-3.el7.x86_64 1/3
Verifying : tigervnc-server-1.8.0-2.el7_4.x86_64 2/3
Verifying : 1:xrdp-0.9.5-1.el7.x86_64 3/3

Installed:
tigervnc-server.x86_64 0:1.8.0-2.el7_4 xrdp.x86_64 1:0.9.5-1.el7

Dependency Installed:
xorgxrdp.x86_64 0:0.2.5-3.el7

Complete!

Xrdp kurulumu tamamlandı. Servisi başlatalım :

systemctl start xrdp

3389 numaralı portu dinleyelim:

netstat -antup | grep xrdp

Kod Çıktısı:

tcp 0 0 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:* LISTEN 1508/xrdp
tcp 0 0 127.0.0.1:3350 0.0.0.0:* LISTEN 1507/xrdp-sesman

READ: netstat command not found on CentOS 7 / RHEL 7 – Quick Fix

Xrdp servisimiz, yeniden başlatınca otomatik başlatılamadığından, aşağıdaki komutu giriyoruz;

systemctl enable xrdp

Aşağıdaki firewall ayarlarını giriyoruz;

firewall-cmd --permanent --add-port=3389/tcp
firewall-cmd --reload

SELinux ayarlarımızı giriyoruz;

chcon --type=bin_t /usr/sbin/xrdp
chcon --type=bin_t /usr/sbin/xrdp-sesman

Alıntıdır:
https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/centos-how-tos/install-xrdp-on-centos-7-rhel-7.html

Hakkında Korhan KÖSEOĞLU

Ayrıca Kontrol Et

Windows 7 Bootmgr image is corrupt the system cannot boot hatası

Windows 7 Kurulum CD’nizi takın. Bilgisayarınızı onarın(repair) seçeneğini seçin,sistem kurtarma seçenekleri gelir. Burada en üstte ”Başlangıç …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir